Podium Rosmalen Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden Podium Rosmalen

Het podium is onder bepaalde condities en voorwaarden te gebruiken. We leggen in het kort uit wat dit inhoudt.

Reserveringsformulier
Zodra het formulier bij ons ingevuld is ontvangen, wordt door het bestuur beoordeeld of het verzoek gehonoreerd kan worden. Uitzonderingen daargelaten, ontvang je uiterlijk binnen twee weken van ons een reactie.

Gebruikersovereenkomst
Wordt het verzoek gehonoreerd, dan zenden we de gebruikersovereenkomst toe. Deze dient in tweevoud te worden opgemaakt en ondertekend.
De gebruikersovereenkomst wordt gecompleteerd met de Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst.

Plaatsingsformulier
Bij het plaatsen van het podium vindt de overdracht plaats d.m.v. een formulier. Dit gebeurt door mensen van het Technisch Team. Dit formulier is ook van toepassing bij het ophalen van het podium.

Gebruikersvergoeding en borg
Voor het gebruik van het podium is voor non-profit organisaties een vergoeding van € 250,– verschuldigd.
Deze vergoeding is hoofdzakelijk bedoeld voor het faciliteren van het vervoer, het plaatsen en ophalen van het podium. Naast de gebruikersvergoeding is een borg van € 250,– van toepassing.
Voor profit organisaties hanteren we een vergoeding van € 350,00.
Ook de borg hiervan is dan € 350,00.

Beide verschuldigde bedragen worden door gebruiker uiterlijk één week voor plaatsing overgemaakt.
Zodra het podium na gebruik is overgedragen van de Gebruiker naar de Verlener en voldaan is aan de geldende condities, wordt de borg binnen één week teruggestort.

Afmeting 

De afmeting bedraagt 8 meter breed, 6 meter diep en 6,4 meter hoog. De ‘ondergrond’ is een stabiele en robuuste tendermaster, de overkapping is opblaasbaar.

De volgende illustraties geven een beeld hoe het podium er uitziet: