De stichting

De stichting

Medio 2018 is de Stichting Podium Rosmalen opgericht. De onafhankelijke stichting  heeft als doel een podium beschikbaar te stellen aan verenigingen en stichtingen dat zij tegen zeer geringe kosten kunnen lenen voor hun activiteiten. Podium Rosmalen wil daarmee bereiken dat evenementen financieel meer haalbaar worden omdat huurkosten voor een podium nagenoeg wegvallen. Tegelijkertijd hoopt Podium Rosmalen dat het een stimulans geeft om activiteiten te organiseren die eerder niet haalbaar bleken vanwege het kostenaspect.

Bestuur
Het bestuur van Stichting Podium Rosmalen bestaat uit Rini Timmers (voorzitter), Jan van Beekveld (penningmeester), Leander Pennings (secretaris),Theo Pennings (bestuurslid), Herman en Dinther (bestuurslid).

Condities en nadere informatie
Over de condities en de manier van reserveren verwijzen wij naar ‘Gebruikersvoorwaarden’ en het ‘reserveringsformulier’¬† op deze site.
Heb je een vraag of zo, neem dan contact op Leander Pennings, 06 23707619 of mail naar info@podium-rosmalen.nl